Regler og vedtægter

Love for GF Kajerødgård

Ordensbestemmelser

Hunde og katte

Der er mange hunde og katte i foreningens område. Dette medfører, at beboere kan føle sig generet af disse dyr, deres færden og deres støj og efterladenskaber. Vi opfordrer derfor ejerne til at sørge for at overholde gældende regler, bl.a. at hunde skal føres i snor.