Sejllads på Sjælsø

GF Kajerødgård ejer fra gammel tid en matrikel placeret tæt på Sjælsø. I den forbindelse råder vi over 15 sejl- og fiske-tilladelser på/i søen. Indtil midten af 90’erne eksisterede der også et sejlerlaug, som oprettede og vedligeholdt en bådebro samt adgangsforholdene hertil. Denne bådebro er i dag i meget dårlig stand og ikke umiddelbart anvendelig.

Medlemmer, der måtte interessere sig for sejlads på Sjælsø, opfordres derfor til at kontakte grundejerforeninger mfl. med eksisterende bådebroer om muligheden for at have en båd liggende.

Med sejlret på Sjælsø er grundejerforeningen født medlem af SSS – Sammenslutningen af søgrundejere ved Sjælsø. Se her.

Oversigt med matrikelnumre over det nordlige Birkerød mod Sjælsø’s sydvestlige del. GF Kajerødgård ejer matrikel 6pi og har derved sejl- og fiskeret på søen. Ved den gule prik (Kajerød Ås udløb) har sejlerlauget tidligere anlagt en bådebro.

Den gamle bådebro er placeret ved Kajerød Ås udløb i Sjælsø, men er i dag i meget dårlig stand (nedsunket og delvis rådnet træværk). Se foto.

Kommunen har senere i forbindelse med stisystem rundt om søen anlagt sti på området. Kommunen har også anlagt en bro lige ved siden af vores gamle bro. Her har de bygget et “skjul” til brug ved fuglekiggeri o. lign. Du kan her se, hvor den nye bro og det lille “skjul” til fuglekiggeri ligger.