Spørgsmål og svar

Denne side indeholder de oftest stillede spørgsmål og tilhørende svar.

Spørgsmål Svar
1. Er der pligt til medlemskab? Ja, ifølge grundejerforeningens vedtægter. Se disse.
2a. Hvor stort er grundejerforeningens kontingent? Kontingentet opkræves en gang årligt i marts måned. Se nærmere her: Kontingent.
2b. Skal der betales depositum/indskud? Nej.
3. Er der udover kontingentet yderligere bidrag til grundejerforeningen? Nej.
4. Er der restancer til grundejerforeningen? Evt. restancer for de enkelte ejendomme oplyses af foreningen i forbindelse med salg af ejendomme ved henvendelse til formand eller kasserer.
5. Er der tilslutningsafgift til fællesantenneanlæg? Der er ikke etableret fællesantenneanlæg i grundejerforeningens område.
6. Er der privat vejlav/privat vej? Enkelte veje indenfor grundejerforeningens område er udlagt til private veje.
Grundejerforeningen er ikke involveret i vedligehold mm. af disse veje.
7. Er der påtænkt udgiftskrævende projekter? Ekstraordinære udgiftskrævende projekter skal vedtages af generalforsamlingen og fremgår af referatet fra denne. Pt. er der ikke sådanne projekter.
8. Afvikles der gæld igennem grundejerforeningen? Nej.