Information til ejendomsmæglere

Denne side indeholder links til brug for medlemmer i grundejerforeningen og ejendomsmæglere i forbindelse med salg/køb af ejendom i foreningens område.

Gældende vedtægter og ordensreglement findes her.

Referater, regnskaber og budgetter findes her.

Om tv og bredbånd se nærmere her.

Hvis der ønskes tilsendt skriftligt materiale eller spørgsmål besvaret på email, så opkræves kr. 600 i gebyr for normalt omfang. Spørgsmål vedr. evt. restancer er gebyrfri.

Det er vigtigt at kende kommunens forordninger omkring beskæring af beplantning ud mod offentlig vej/fortorv, snerydning, ol. Disse forordninger fremgår bla. på kommunens hjemmeside og i foldere, der kan fås på biblioteket.