Mæglersiden

Her findes informationer til brug for ejendomsmæglere og medlemmer i grundejerforeningen i forbindelse med køb og salg af ejendom i foreningens område.

Gældende vedtægter og ordensreglement findes her.

Referat, regnskab og budget findes her.

Vedr. TV og Internet se her.

Hvis der ønskes tilsendt skriftligt materiale eller spørgsmål besvaret på email, så opkræves kr. 600 i gebyr for normalt omfang. Spørgsmål vedr. evt. restancer er gebyrfri.

Sædvanligvis undlader ejendomsmæglere at orientere nye husejere om de pligter, der følger med et huskøb.

Det er derfor vigtigt selv at sætte sig ind i gældende ordensregler som fremgår af Ordensbestemmelser for GF Kajerødgaard. Reglerne er ikke skabt for at genere nogen, men for f.eks. at sikre børns færden i området.

Det er også vigtigt at kende kommunens forordninger omkring beskæring af beplantning ud mod offentlig vej/fortorv, snerydning, ol. Disse forordninger fremgår bla. på kommunens hjemmeside og i foldere, der kan fås på biblioteket.

Snerydning