Servitutter

Der er lyst to servitutter gældende for den oprindelige udstykning af foreningens område. Derudover kan der være lyst specifikke servitutter på senere udstykninger og de enkelte ejendomme – disse er ikke kendte af bestyrelsen.

Aktudskrifter kan læses her (Servitut 1952-10-28Servitut 1952-10-28 a). Hvis du skal bruge et dokument med retslig gyldighed, skal du have en version, der er bekræftet af tinglysningskontoret.