Brug af e-mail

Kontakt oplysninger

Ved generalforsamlingen i 2018 blev det besluttet, at kontakten fra bestyrelsen til medlemmerne fremover foregår via mail.

Hvert medlemskab skal have mindst en kontaktperson. Medlemmer, der af forskellige grunde ikke ønsker at modtage mails, vil få bragt indkaldelse til generalforsamling samt referat fra samme ved omdeling. I 2020 er der 3 husstande ud af 138, som ikke har registreret en mailadresse.

Bestyrelsen håber, at de resterende også vil sende navn, postadresse og mailadresse til sekretæren.  Det er det enkelte medlems eget ansvar at holde mail-adresse opdateret. Ændringer meddeles til sekretæren.