Kontingent

Kontingent skal betales inden udgangen af marts måned hvert år. Beløbet fastsættes på generalforsamlingen i februar samme år. Kontingentet er 700 kr. pr. år (2020).

Kontingentbetalingen foregår ved Betalingsservice (BS). Der er udsendt nyhedsbrev herom: Nyhedsbreve.

Medlemsnumre til brug ved tilmelding finder du her: Medlemsnumre.

Kassereren kan kontaktes via mail til kasserer@kajeroedgaard.dk.