Sejlerlauget

G/F Kajerødgård ejer en matrikel placeret tæt på Sjælsø. I den forbindelse råder vi over 15 sejl- og fiskeri-tilladelser på/i søen. Indtil midten af 90’erne eksisterede der også et sejlerlaug, som oprettede og vedligeholdt en bådebro samt adgangsforholdene hertil.

Med sejlret på Sjælsø er grundejerforeningen født medlem af SSS – Sammenslutningen af søgrundejere ved Sjælsø. Se her. Sejlads på søen kræver tilladelse fra Gentofte Kommunes vandforsyning.

I 2018 blev der igen vist interesse for genoprettelse af lauget, og for at undersøge hvordan tilladelserne kan komme foreningens medlemmer til gode. De muligheder, man kunne overveje er:

– mulighed for at anvende den nye kommunale bro.

– oprettelse af helt ny bådebro.

– samarbejde med andre bådelaug ved Sjælsø.

Oversigt (med matrikel-numre) over det nordlige Birkerød mod Sjælsø’s sydvestlige del. G/F Kajerødgård ejer matrikel 6pi og har derved erhvervet sejl- og fiske-ret på søen. Ved den gule prik (Kajerød Ås udløb) har sejlerlauget tidligere oprettet en bådebro.

Bådbroen

Den gamle bådebro er placeret ved Kajerød Ås udløb i Sjælsø (se nedenfor), men er i dag i meget dårlig stand (nedsunket og delvis rådnet træværk).

Den tidligere bådebro

Kommunen har senere i forbindelse med stisystem rundt om søen anlagt sti på området. Endvidere har kommunen anlagt en bro med overdækket område til brug ved fuglekiggeri o. lign. Den nye bro ved Sjælsø.

Et evt. nyoprettet sejlerlaug vil skulle kigge på disse muligheder. Hvis du vil være med i processen og/eller i sejlerlauget, så henvend dig til en af nedenstående:

Emil Rønneberg; Fuglesangsvej 15