Fællesarealet

Grundejerforeningen ejer de to fællesarealer: det lille beliggende mellem Fuglesangsvej, Baunevang og Vestervang, og det store som er en del af arealet ned mod Kajerød Å. Arealerne er vist på kortet nederst på denne side.

Pasningen af fællesarealerne varetages af en anlægsgartner. Pasningen består af følgende aktiviteter:

  • Græsslåning af græsarealer og tilslutningsstier, ca. 15 gange årligt
  • Beskæring af rosenbuske ved naturstien, 1 gang årligt
  • Slåning af naturstien, 4 gange årligt
  • Slåning og afriving af hø på engområder, 1 gang årligt
  • Bekæmpelse af bjørneklo mm. ved slåning og opgravning

Yderligere vedligehold foretages på foreningens fælles aktivitetsdag, der afholdes i maj/juni inden Skt. Hans. Se datoen i referatet fra generalforsamlingen og her på hjemmesiden under arrangementer. Dagen starter 10.30, og arbejdet afsluttes/afbrydes med/af en frokost på foreningens regning.